EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A EUROPEI DE NORD

Argumente biblice în favoarea cultului Fecioarei Maria

Maica Domnului

    • De ce o numim pe Maria „Maica Domnului?”

Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, săltat-a pruncul în pântecele ei şi s’a umplut Elisabeta de Duh Sfânt, şi a strigat cu glas mare şi a zis: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde mie aceasta, să vină la mine maica Domnului meu?

(Luca 1: 41-43)

Vedem aici lucrarea Duhului Sfânt – care o inspiră pe Elisabeta să o numească astfel pe Maria

  • În imnele Bisericii, Maria este numită „Maica sau Mama Împăratului” și „Împărăteasa Cerurilor”. Nu este oare o exagerare? De ce se accentuează atât de mult rolul de mijlocitoare a Maicii Domnului pe lângă Fiul său? Care este, pentru Biserica Ortodoxă, sursa principală de inspirație și modelul de interpretare al titulaturii de mai sus?

 

În cultura iudaică, fiecare rege davidic își avea propria mama ca regină, mai degrabă decât propria soție. Din cauza cutumelor timpului (poligamia), împărțirea puterii cu multiplele neveste era mult prea dificil, dar având o singură mamă ea primea titulatura de „regina mamă” .
 Aproape de fiecare dată când un nou rege din neamul lui Iuda este prezentat în cărțile 3 și 4 Regi din Vechiul Testament , mama împăratului, a doua cea mai importantă persoană din regat, este și ea neaparat menționată. Iisus , „Împăratul Împăraților” este ultimul și adevăratul Rege sau Împărat al lui Iuda. Fecioara Maria este „Regina Mamă, Maica Împăratului sau Împărăteasa Cerurilor”!
Conceptul biblic de ÎMPĂRĂTEASĂ-MAMĂ
Pentru o aprofundare a acestui subiect, se recomandă lucrarea Queen Mother: A Biblical Theology of Mary's Queenship (Edward Sri, Emmus Road, 2005) disponibilă și în variantă electronică pe platforma Kindle.

Care sunt raporturile între rege și mama sa?

Iar Batşeba (mama regelui Solomon) i-a zis: „Bine, am să-i vorbesc regelui pentru tine“. Atunci Batşeba a intrat la regele Solomon ca să-i vorbească pentru Adonia. Iar regele s’a ridicat în faţa ei şi i s’a închinat; şi s’a aşezat pe tronul său; şi s’a pus un scaun şi pentru mama regelui, iar ea a şezut de-a dreapta lui. Şi i-a zis: „Am către tine o mică cerere; să nu-mi întorci faţa de la tine“. I-a zis regele: „Cere, maica mea, iar eu nu-ţi voi întoarce vorba“.

(3 Regi 2: 13-21)

Corespondența acestui pasaj o găsim în Evanghelia după Ioan.

Şi sfârşindu-se vinul, mama lui Iisus a zis către El: „Nu mai au vin…“. Şi Iisus i-a zis: „Ce ne priveşte, femeie, pe Mine şi pe tine? Ceasul Meu încă n’a venit“ Mama Sa le-a zis slujitorilor: „Orice vă va spune El, faceţi!“ … Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii şi Şi-a arătat slava Sa; şi au crezut într’Însul ucenicii Săi..

(Ioan 2: 1-11)

Deși ceasul lui Iisus nu venise (vremea să își manifeste adevărata Identitate), la rugămintea Maicii Sale, Domnul schimbă cursul istoriei mântuirii!

  • În imnele Bisericii, Fecioara Maria este numită „Chivot viu”. Le ce se referă această sintagmă?

Pentru referințe legate de Chivotul Legii sau Chivotul legământului, cel mai sfânt obiect din Vechiul Testament, vezi aici ***.

Şi'n ziua aceea s'a temut David de Domnul, zicând: „Cum va intra la mine chivotul Domnului?

(2 Regi 6: 9)

.
 Şi de unde mie aceasta, să vină la mine maica Domnului meu?

(Luca 1: 43)

Şi David cânta (de bucurie, că a întâlnit Chivotul n.n) cu mare răsunet din instrumente muzicale înaintea Domnului; şi era îmbrăcat în vestmânt luminat

(2 Regi 6: 14)

.
 Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, săltat-a pruncul în pântecele ei şi s'a umplut Elisabeta de Duh Sfânt.

(Luca 1: 41)

Şi a rămas chivotul Domnului vreme de trei luni în casa lui Obed-Edom Gateanul şi a binecuvântat Domnul casa lui Obed-Edom şi tot ce avea el.

(2 Regi 6: 11)

.
 Şi a rămas Maria împreună cu ea ca la trei luni; şi s'a întors la casa ei

(Luca 1: 56)

şi să se bucure duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că El a căutat spre smerenia roabei Sale; că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile?

(Luca 1: 47-48)

I

ntenția Sfântului Luca este de a o prezenta pe Maria ca pe „Chivotul cel însuflețit”.

  • De ce ar trebui să o cinstim în mod deosebit pe Fecioara Maria? Biblia spune că ea a mai avut și alți copii cu Iosif. Frații și surorile lui Iisus sunt menționate de mai multe ori.

 

Frații Domnului

Într-adevăr, „frații și surorile Domnului” sunt menționați de mai multe ori în Noul Testament (Matei 12:47; Marcu 3:31; Ioan 7:5; Luca 8:2)

Sensul cuvântului FRATE în Biblie
Ce se înțelegea prin cuvântul „frate”? Așa cum explică Mitropolitul Bartolomeu Anania într-una din numeroasele note de subsol ale Sfintei Scripturi, cuvântul grecesc „adelfoi” (ca şi ebraicul „achiym”) înseamnă nu numai fraţi, în înţelesul propriu, ci şi rude apropiate. „Şi Avram i-a zis lui Lot: „Sfadă să nu fie între mine şi tine, între păstorii mei şi păstorii tăi, căci suntem fraţi (Facerea 13:8)”.  Lot era de fapt nepotul de frate al lui Avram.

Dar cine sunt atunci de fapt, „frații și surorile lui Iisus”? Cele mai răspândite teorii despre identitatea lor pot fi rezumate astfel:

  • sunt fie copii ai Dreptului Iosif (logodnicul Maicii Domnului) dintr-o căsnicie anterioară
  • sunt copiii Mariei lui Cleopa (Ioan 19: 25), Maria lui Cleopa fiind cumnata Maicii Domnului.

*** mai multe detalii în acest sens, Fr. John Hainsworth, The Ever-Virginity of the Mother of God   

Dacă ar fi fost vorba de frați biologici, este de neînțeles de ce Domnul Iisus Hristos o încredințează pe Maica Sa în grija Apostolului și Evanghelistului Ioan și nu unuia dintre copii ei „biologici”. (Ioan 19: 27)

 

Și nu a cunoscut-o pe ea…PÂNĂ CE…

 

Şi nu a cunoscut-o până ce ea L-a născut pe Fiul ei. Şi I-au pus Acestuia numele Iisus.

(Matei 1: 25)

Până când...
În limbajul biblic: a cunoaşte (o femeie): a avea legături trupeşti (cu ea). Evanghelistul e preocupat aici numai de faptul că Iisus S'a născut din Fecioară (prin zămislirea de la Duhul Sfânt). Textul de faţă nu atestă în mod explicit pururea-fecioria Mariei, aşa cum ea reiese din restul Evangheliilor şi din tradiţia Bisericii, dar nici nu o infirmă. Adverbul-prepoziţie héos = până, până ce, până când, are şi semnificaţia de continuitate, perpetuitate (Bailly). Verbul care o precede, ouk egínosken = nu a cunoscut-o (redat în limbile moderne prin perfectul compus), este în original imperfectul durabil (Osty), adică exprimă o acţiune care nu se termină, care nu are un capăt. Compară pe héos de aici cu cel din 2 Rg 6, 23: [Micol] „n'a avut copii până în ziua morţii ei“; Ps 109, 1: „Şezi de-a dreapta Mea până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale“; Mt 28, 20: „Iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului“; Lc 2, 37: [Proorociţa Ana] „văduvă până la optzeci şi patru de ani“. În toate cazurile, héos nu semnifică un capăt al acţiunii sau situaţiei care-l angajează (că adică Micol ar fi avut copii după moarte, că Fiul n'ar mai fi şezut de-a dreapta Tatălui după înfrângerea vrăjmaşilor, că Iisus n'ar mai fi cu apostolii după sfârşitul veacului, că proorociţa Ana s'ar fi recăsătorit după vârsta de 84 de ani), de unde rezultă fără echivoc că textul de faţă nu implică o legătură maritală între Iosif şi Maria, nici înainte şi nici după naşterea lui Iisus. (Mitropolitul Bartolomeu Anania).

Fiul Întâi-Născut

Si in cartile Noului Testament Iisus Hristos este numit atat ca “Întâiul nascut”, cât si ca “Unicul nascut”. Hristos este “Intaiul nascut”, atat din veci din Dumnezeu Tatăl, cat si din Fecioara Maria, insa FĂRĂ a înțelege din această expresie că Tatăl mai are și alți “Fii”, iar Maica Domnului ar fi avut “fii si fiice”.
„Întâi născut” este o sintagmă biblică extrem de importantă din punct de vedere teologic.

  • De ce este atât de importantă pururea-fecioria Maicii Domnului?

Fiindcă ea exprimă consacrarea ei perpetuă și deplină față de Dumnezeu.

Şi Adam i-a pus femeii sale numele Eva, pentru că ea este mama tuturor celor vii .

(Facere 3: 20)

.
 Atunci Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care-l iubea stând alături, i-a zis mamei Sale: „Femeie, iată, fiul tău!“.Apoi i-a zis ucenicului: „Iată, mama ta!“ Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine

(Ioan 19:26-27)

 

  • Bibliografie selectivă

Hail, Holy Queen: The Mother of God in the Word of God, Scott Hahn, Image Books, Doubleday, 2006. (anumite pasaje)

http://www.theorthodoxfaith.com/category/mary/

 

  • A contrbuit la acest articol:


v. 2017-02-16