EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A EUROPEI DE NORD

Planul Sfintei Evanghelii după Marcu

I. Prolog (capitolul 1  :  versetele 1 –  până la 13)

 1. Înaintemergătorul (1: 1-8)
 2. Botezul lui Iisus (1: 9-11)
 3. Ispitirea din pustie  (1: 11-13)

 

II. Activitatea Mântuitorului în Galilea (1:14  –  3:6)

 1. Începutul propovăduirii Domnului (1: 14-15)
 2. Chemarea primilor apostoli (1: 16-20)
 3. În sinagoga din Capernaum (1: 21-28)
 4. Vindecări în Capernaum (1: 29-39)
 5. Vindecarea unui lepros (1: 40-45)
 6. Opoziția lui Iisus față de farisei (2:1  –  3:6)

 

III. A doua parte a activității Mântuitorului în Galilea (3:7  –  6:29)

 1. Mulțimile pe urmele Domnului (3: 7-12)
 2. Alegerea celor 12 (3: 13-19)
 3. Opoziția față de Iisus și adevărata Lui familie (3: 20-35)
 4. Parabolele Împărăției (4: 1-34)
 5. Autoritatea lui Hristos peste toate (4: 35   –     5:43)
 6. Hristos este respins în Nazaret (6: 1 – 6)
 7. Misiunea Apostolilor (6: 7-13)
 8. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul (6: 14-29)

….

Bibliografie:

Lawrence R. Farley , The Gospel of Mark: The Suffering Servant (Orthodox Bible Study Companion Series), Conciliar Press, 2008